Jong Oud Laten Ontdekken-Stam

Sinds oktober 2021 in het leven geroepen is  "Jong Oud Leeftijd Onbelangrijk" een nieuwe tak bij Scouting Andriessen voor de wat oudere scouts. We draaien geen wekelijkse bijeenkomsten, maar komen eens per maand bij elkaar. Onze doelstellingen zijn:

  • Gezellig samenkomen onder het genot van een kampvuurtje oid.
  • Samen activiteiten organiseren en doen.
  • Ondersteuning bieden bij groepsactiviteiten bijvoorbeeld als een speltak een dropping heeft zouden wij voor vervoer kunnen zorgen zodat de alle leiding bij hun kinderen kan blijven of een post verzorgen bij een tocht.
  • Misschien wat kleine klusjes op en rond het gebouw aanpakken.

Deze tak is voor:

  • Voor iedereen van 21 jaar en ouder die SAG een warm hart toedraagt.
  • Leden, oud leden, ouders en noem maar op die feeling hebben en /of willen houden met Souting Andriessengroep.

Voor meer informatie en een keerte vrijblijvend meedoen kunt u contact opnemen via:

 plusstam [apenstaartje ] scoutingandriessen.nl